Search Our Site

تلاقی تورم، رکود و شرایط پیچیده و دشوار اقتصادی، افزایش هزینه ها، نوسانات نامنظم بازارها و بسیاری عوامل دیگر، سازمان ها و کسب و کارهای بزرگ و کوچک را در سراسر دنیا دچار چالش های جدید کرده است. غالب مدیران ایرانی به پیروی از شرکت های غربی در دوران بحران اقتصادی چند سال پیش، رویکرد ”منتظر بمانیم تا ببینیم چه می شود“ را اتخاذ کرده اند.WTSO 2017

در این شرایط سازمان هایی موفق می شوند که با هوشمندی، چابکی، نوآوری و بهره گیری از فناوری ها و ابزارهای مدرن از نظر عملیاتی آماده رقابت سخت و پیچیده وضع کنونی باشند. در این راستا خودکار سازی (اتوماسیون) از مهم ترین ابزار های گذار به یک سازمان هوشمند، چابک و مبتنی بر فناوری است. خودکار سازی در یک سازمان می تواند در حوزه صنعتی (مانند رباتیزه کردن، اتوماسیون صنعتی و پایش خط تولید) و یا در سیستم اداری و خدماتی (مانند سامانه های دبیرخانه، گردش کار، مدیریت پروژه، ERPو BPMS) و یا در مدیریت ساختمان و انرژی (مانند سیستمBEMS) نمایان گردد.

بر این اساس گردهمایی آموزشی   ”گذار به سازمان هوشمند و مدیریت مبتنی بر سامانه های نوین خودکارسازی“ طراحی و تدوین گردید که دوره ای مفید و مبتنی بر دانش و تجربه در حوزه مدیریت و اتوماسیون است.

در این دوره نوآوری ها، فناوری ها و فنافرینی های خودکار سازی صنایع، سازمان ها و کسب و کارها در چند زیر مجموعه آموزش داده می شود. معرفی و بررسی سامانه های نوین خودکار سازی صنعتی، اداری و سازمانی، فرآیند ها، اماکن عمومی، ساختمان ها با کاربری متفاوت و نحوه انتخاب و بهره گیری بر مبنای نوع سازمان، صنعت و کسب و کار از مهمترین سرفصل های این گردهمایی است. در پایان این دوره انتظار می رود شرکت کنندگان آمادگی ایجاد یک تحول و ارتقای بهره وری سازمانی مبتنی بر خودکار سازی را کسب نمایند.

زمان برگزاری دوره : 20 و 21 اردیبهشت ماه 1396

مدت زمان دوره: فشرده - 2 روزه

بهای دوره: 550.000 تومان